Εκδηλώσεις Ο.Κ.Ν.Ε. 2016

Φεβρουάριος

 • 26/2/2016

  Αξιολόγηση χαρακτήρος TOC

  Κριτής Βασίλειος Κουνέλας


  Κτήμα Kraft Hill


Ιούνιος

 • 19/6/2016


  65η Ειδική Έκθεση μορφολογίας CAC
  Olympic Trophy 2016

  Κριτής Dr. Attilio Polifrone


  Κτήμα Kraft Hill

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ